תנאים והגבלות

אנו חיים בעידן של מידע עמוס מדי, אך מעט מדי אמת. IUVMPRES היא סוכנות חדשות עצמאית שהעיתונאים שלה מסורים בכנות להגן על חופש העיתונות ולהרחיב את הגישה הציבורית למידע מהימן. יתרה מכך, המטרה העיקרית של IUVM היא להניע מחשבה חופשית, לקדם צדק חברתי וחירות ברחבי העולם. המימון ל-IUVMPRESS מגיע מפרסום אתרים, תורמים בודדים וארגונים לא ממשלתיים

info@iuvmpress.co