תמונות יפות ומהנות של הרג חיות ציוניות

למרות האבדות הגבוהות מאוד של צבא הטרור הציוני בעזה, רשויות הצבא מצנזרות את הפרטים.

נובמבר 18, 2023 - 09:38