ניצחון הציונים בתבוסה של תינוקות בני כמה חודשים ...

ההישג היחיד של הציונים בימים האחרונים בהתקפותיהם על עזה היה הרג ילדים בני כמה חודשים.

נובמבר 18, 2023 - 09:35
1 / 1

1.