טיל פוגע בתל אביב

בתגובה לפשעי המשטר הציוני נמשכות התקפות הרקטות של ההתנגדות הפלסטינית.

אוקטובר 11, 2023 - 18:04