התקפות רקטות של התנגדות עזה על השטחים הכבושים

התקפות הרקטות של כוחות הקסאם על ערי ויישובי המשטר הציוני עדיין נמשכות.

אוקטובר 14, 2023 - 22:36
אוקטובר 15, 2023 - 23:42