המנון עברי-פרסי של בני נוער איראנים

בני נוער איראנים שרו שיר בעברית ובפרסית לשחרור פלסטין.

אוקטובר 10, 2023 - 16:18
אוקטובר 10, 2023 - 16:23