היועמ"שית פנתה להנגבי: יש להחזיר חומרים מסווגים שהועברו ללשכת נתניהו "באופן החורג מהנהלים"

המשנה ליועמ״שית שיגר מכתב בהול לראש המל״ל ובו דרש לאסוף ׳באופן מידי׳ מסמכים מסווגים שנמסרו לאחרונה ללשכת נתניהו • בנוסח המכתב עצמו, שמתפרסם כאן לראשונה, דרש בין היתר ״לאסוף כל מידע שנמסר בעת האחרונה, ואת העתקיו, ולהפקיד בחזרה בידי הגורמים המוסמכים״ • עוד טען כי בתקופה רגישה זו יש להקפיד ״הקפדה יתרה״ לגבי בקשות לעיון בחומרים מסווגים

נובמבר 14, 2023 - 08:49
היועמ"שית פנתה להנגבי: יש להחזיר חומרים מסווגים שהועברו ללשכת נתניהו "באופן החורג מהנהלים"

גיל לימון, המשנה ליועמ״שית גלי בהרב-מיארה, פנה היום (שני) לראש המטה לביטחון לאומי, צחי הנגבי, בדרישה שיאסוף באופן מידי את המסמכים המסווגים שנמסרו לאחרונה ללשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו - בניגוד לנהלים. את הפנייה של היועמ"שית למל"ל פרסם לראשונה לראשונה ב"הארץ" העיתונאי גידי וייץ.

״בתקופת הלחימה הנוכחית עלו טענות בדבר חשיפת תכנים סודיים מתוך דיונים ביטחוניים רגישים בכלי תקשורת, הן תכנים סודיים מדיניים שהתקיימו במהלך תקופת הלחימה והן תכנים סודיים מדיוני עבר״, נכתב במכתב. ״(בעבר) עמדתם על הצורך הביטחוני המובהק במניעת חשיפת מידע סודי, במיוחד בשעת לחימה״.

בהמשך לכך טען המשנה ליועמ״שית במכתבו כי בעת הזו יש ״להקפיד הקפדה יתרה, כי בקשות לעיון בחומר סודי יטופלו בהתאם לנהלים המחייבים, יועברו בכתב יד וייבחנו על ידי הגורם הביטחוני המוסמך״. עוד דרש להנחות את הגורמים הרלוונטיים לוודא כי קיים תיעוד מסודר של כלל הבקשות שהוגשו לעיון בחומרים מסווגים, והאופן בו טופלו, במהלך תקופת הלחימה״. בנוסף דרש לאסוף חומר או מידע שנמסר בעת האחרונה בניגוד לנהלים ככל שנמסר, ואת העתקיו, ולהפקידו בחזרה בידי הגורמים המוסמכים.

במכתב פירט לימון את הכללים הרלוונטים הנוגעים לעיון בתכנים סודיים מתוך דיונים רגישים, על מנת ״לחדד את הנהלים״ כדי להתמודד עם הדלפות. עוד הוסיף כי שמירה על כללים אלה אינם קשורים לבחינת האפשרות לעריכת פוליגרף.

״נבקש כצעד ראשוני ובסיסי לצמצום חשיפת מידע סודי, כי המטה לביטחון לאומי ינחה את מזכירות הממשלה והמשרדים הנוגעים בדבר להקפיד על שמירה על כללי התיעוד והעיון בחומרים מסווגים, במהלך הלחימה עד כה ולהבא״, כתב לימון.

לבסוף סיכם בבבקשה כי תצא הנחיה ״לאסוף לאלתר כל חומר או מידע שנמסר עד כה בחריגה מהנהלים, על העתקיו השונים״, והציע כי ״המטה לביטחון לאומי יעביר את מכתבי זה לכל גורם רלוונטי, לפי שיקול דעתו״.