אתם תרדו על הברברים

האם ישראל עדיין מקלט בטוח؟ חשבו על עתיד ילדיכם! הם הורגים את הילדים שלכם והורסים את הכלכלה והחיים שלכם. נתניהו, גלנט והרצי הלוי.

נובמבר 6, 2023 - 16:39
נובמבר 7, 2023 - 21:46
1 / 1

1.